VANDPRØVEREGLER 2020

Vandprøvereglerne kan hentes her:

 • Vandprøveregler 2020 word
 • Vigtigste ændringer 2014 - 2020 word
 • Figurantkort 2020 wordBLANKETTER TIL VANDPRØVER

I VPS har blanketter i Word og Excel fået indarbejdet felter med angivelse af om der er brugt vest i prøven og om der er opnået oprykkerpoint med vest på.

Nedenstående dommerprotokoller og resultatlister m.m. i Excel er udarbejdet til Vandprøveregler 2020 af Dorthe Helsby. Evt. spørgsmål vedr. Excel-filerne bedes rettet til Dorthe.

Når du skal arrangere en konkurrence, er der en del papirer, der skal udfyldes. Det anbefales at bruge Excel-filerne herunder til vandprøverne. Der er nederst lagt en vejledning i brugen af disse filer. Det er en fordel af være lidt kendt med Excel-programmet på forhånd!

 • VPS dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • VPÅ dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • VPE dommerprotokoller og resultatliste 2021 excel
 • Vejledning pr. 22. 6. 2018 i brug af
  Excel-filer til VPS, VPÅ og VPE i word

Er det ikke muligt at anvende Excel-filerne kan nedenstående Word-filer bruges i stedet. Her skal der anvendes lidt flere filer for at udfylde til prøverne og til indberetning efter prøverne. Her er de blanketter, som du har til rådighed:

 • SoR Dommerprotokol 2021 word
 • SoR Resultatliste 2021 word
 • Startklasse Dommerprotokol 2021 word
 • Startklasse Resultatliste 2021 word
 • Åben klasse Dommerprotokol 2021 word
 • Åben klasse Resultatliste 2021 word
 • Elite klasse Dommerprotokol 2021 word
 • Elite klasse Resultatliste 2021 word
 • Anmeldelse af hunds uacceptable opførsel word


Afholdelse af SoR-prøve

- du bedes anvende følgende:

 • Retningslinier for afholdelse af SoR-prøve - er opdateret og godkendt af Vandudvalget pr. 22. 6. 2018
 • Med indførelsen af Hundeweb er det letteste at prøven oprettes og betales via Hundeweb inden prøven afholdes. Efter afholdelse af prøven sendes kopi af dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk, hvorefter prøven registreres med titlen SoR på hundens stamtavle og sættes på hjemmesiden.
 • Det anbefales på det kraftigste at benytte tilmelding på Hundeweb. Afholdes SoR-prøven alligevel uden at være oprettet på Hundeweb, indsendes dommerprotokol til vandudvalg@newfclub.dk og der betales gebyr til kontonummer 9570 12711778.
 • Foto af ekvipagen til at sætte på hjemmesiden fremsendes i begge situationer samtidig til mail@newfclub-vand.dk.


Tilmelding til vandprøver

- vil i de fleste tilfælde kunne foretages via Hundeweb. Hvis ikke det er muligt kan denne blanket bruges:

AT ARRANGERE VANDPRØVE -
NY OPDATERET HUSKELISTE

Fra sæsonen 2015 skal de enkelte vandgrupper selv stå for arrangementerne i forbindelse med afholdelse af vandprøver.

Grupperne skal selv lave aftaler med dommer, konkurrenceleder, figuranter og sekretær og med lodsejeren om prøvepladsen og meget mere. Lav aftaler i god tid og send indbydelse til vandprøven til hjemmesiderne samt til NewfoundlandPosten!

Sanne Andersen har udarbejdet en huskeliste til vandgrupperne i forbindelse med planlægning og afholdelse af vandprøver.

Huskelisten er blevet opdateret i forbindelse med indførelse af tilmelding via Hundeweb.

Her kan du finde Afholdelse af Vandprøve som er godkendt af Vandudvalget den 22. 6. 2018.


To Do Liste til Vandprøver incl. lejr i Excell

Ovenstående huskeliste er omsat til Excell af Dorthe Helsby.
Her kan du se To Do Listen - der er fra 23. 8. 2017.REGLER FOR UDDANNELSE AF DOMMERE

 • Regler for uddannelse og godkendelse af Vandprøvedommere i Danmark -
  godkendt af DKK 16. 6. 2010 word

 • Regler for uddannelse og godkendelse af
  SoR-dommere i Danmark -
  godkendt af DKK 9. 3. 2014 word

RETNINGSLINIER FOR UDDANNELSE
AF OFFICIALS TIL VANDPRØVER

 • Bestyrelsen i NFK har vedtaget retningslinier for uddannelsen af officials til vandprøver i Danmark den 16. 6. 2014 word


DOMMERE, KONKURRENCELEDERE OG FIGURANTER

I august 2006 i Davinde uddannedes 18 figuranter og heraf blev 9 også konkurrenceledere.

I sommeren 2009 blev 3 vandprøvedommere uddannet i Sverige. Uddannelsesregler for vandprøvedommere i Danmark blev godkendt af DKK pr. 16. 6. 2010.

Den 26. 9. 2010 uddannedes 8 figuranter ved Trelde Næs.

Den 24. 6. 2012 uddannedes 3 konkurrenceledere ved Nyborg Strand.

Den 4. 8. 2013 uddannedes 1 konkurrenceleder i Davinde.

Uddannelsesregler for SoR-dommer blev godkendt af DKK den 15. 2. 2014. Herefter indstillede NFK 4 personer til autorisation som SoR-dommere, hvilket blev godkendt af DKK den 9. 3. 2014.

Den 28. 6. 2014 uddannedes 11 figuranter ved Nyborg.

Den 6. 9. 2014 uddannedes 1 SoR-dommer/konkurrenceleder i Ulslev.

I weekenden 6. - 7. 6. 2015 uddannedes 3 nye vandprøvedommere. De færdiggjorde uddannelsen i løbet af sommeren med 2 elevtjenester og 1 aspiranttjeneste, og deres uddannelse blev godkendt af DKK i slutningen af august 2015.

Den 28. 5. 2016 uddannedes 7 figuranter og 5 SoR-dommere/konkurrenceledere på kursus på Flådestation Korsør. Elevtjenesterne blev overstået for alle i løbet af sommeren; sidste autorisation fra DKK kom den 7. 9. 2016.

Den 9. 6. 2018 uddannedes 6 figuranter på kursus i Humlum. Elevtjenesten blev for alle bestået ved vandprøve samme sted den 10. 6. 2018.

Den 2. 8. 2019 uddannedes 2 SoR-dommere/konkurrenceledere i Davinde. Elevtjenesten blev overstået den 3. 8. 2019 samme sted. Autorisation fra DKK kom den 5. 9. 2019.

Den 3. 7. 2021 uddannedes 5 figuranter på kursus på Ugerløse Camping, Kalundborg. Alle 5 figuranter klarede elevtjenesten ved vandprøven samme sted den 4. 7. 2021.


LISTER OVER OFFICIALS

Efter den 4. 7. 2021 ser listerne over officials således ud:

 • Figuranter word
 • Dommere og SoR-dommere/konkurrenceledere wordKØRSELSAFREGNING

Bestyrelsesmedlemmerne i Newfoundlandklubben i Danmark er pr. 15. 4. 2015 blevet enige om at der skal udbetales kørepenge samt broafgift hver vej til vandprøvedommere og konkurrenceledere i forbindelse med vandprøver afholdt i NFK’s regi.

Se mere her om vilkårene for udbetaling af kørepenge.

Her findes afregningsskemaet for kørepenge.Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk