Kontaktpersoner til vandgrupperne

Lolland-
Falster

Lisbeth Christiansen
Tlf. 20 34 84 58
hiltvej1@yahoo.dk

Om sommeren trænes i søen ved Nr. Vedby Grusgrav, 4840 Nr. Alslev.
Om vinteren er der landtræning på Kraghave Møllevej 41, 4800 Nykøbing F.

Sjælland
Midt

Søren L. Rasmussen
Tlf. 30 95 14 68
1SLR@mil.dk

Vi træner fast hver anden lørdag. Der henvises til datoerne under siden med aktiviteter. I sommersæsonen træner vi i Lynghøjsøerne, Lyngageren 31, 4000 Roskilde

Husk tilmelding til kontaktpersonen før fremmøde og brug gerne vores side på facebook https://www.facebook.com/groups/717545974967353/

I sommersæsonen planlægger vi ofte ekstratræninger og disse arrangeres via facebookgruppen

Fyn

Peter Bo Hansen
Tlf. 21 40 65 48
hansen.peter77@hotmail.com

Bitten Blomstrand Sørensen
Tlf. 24 44 44 43
bitten@blomstrand.dk

Der trænes søndage ved Nyborg i sommerhalvåret. Ring til kontaktpersonerne ang. vinterens aktiviteter.

Jylland
Syd

Vibeke Enemark
Tlf. 20 67 68 16
landseergaarden@live.dk

Jane Nielsen
Tlf. 30263739
benthygom@hotmail.com

Træningen i vand foregår ca. 1 gang i ugen fra maj til først i oktober. Vi træner flere steder i Sydjylland: Hedenstedsøerne v/Hedensted, Trelde Næs v/Fredericia og Tjæreborg v/ Esbjerg. Alle hjælper hinanden med træning og klargøring af udstyr.

Der trænes med en hund ad gangen i vandet. Vi tilpasser altid niveauet til den enkelte hund & fører. Er vi mange, deler vi os i flere hold, så alle hunde kommer så meget som muligt i aktivitet. Der arbejdes for det meste et par timer med hundene, og derefter er der tid til en snak og de medbragte madpakker.

Vi har pr. 12. 3. 2023 fået en kontaktperson mere i Vandgruppe Jylland Syd, idet Jane Nielsen har indvilget i at hjælpe Vibeke Enemark med arbejdet.

Jylland
Midt Øst

Troels Agerbo
Tlf. 25 12 88 83
troels.agerbo@gmail.com

Træningen i vand foregår fra april/maj til midt i oktober.
Der trænes ved Hjembæk strand i Grenå.

Jylland
Midt Vest

Boanna Frølund
Tlf. 60 61 96 77
boanna_frolund@hotmail.com


Anette Vinther
20443261
avbtal@gmail.com


Mia Thulstrup
20661063
miathulstrup88@gmail.com

I Vandgruppe Jylland Midt Vest trænes der kun vandtræning.

Vi træner hver 2. søndag i ulige uger i sommerperioden og indtil sidst på året, hvor det er for koldt at gå i vandet.

Til vores træning vil der altid kun være én hund i vandet af gangen, medmindre vi er så mange, at vi må deles op og have god afstand imellem hundene. Vi tilpasser altid niveauet efter fører og hund. Dette betyder, at alle kan være med, om du er erfaren eller ej.

Da vi i Vandgruppe Jylland Midt Vest har tre forskellige trænings steder, vil det være forskelligt, hvor vi træner, og det planlægges fra uge til uge. Træningsstedet vil altid blive slået op på vores facebook-gruppe
Newfoundland Region Midt og Vestjylland.
Det er også altid muligt, at kontakte en af vandrepræsentanterne, for at høre mere om, hvor vi træner, og hvad træningen går ud på.

Meld altid til, hvis du vil deltage i træningen. Dette sker også på vores facebook-gruppe eller til en af kontakterne.

Vi har fra februar 2024 fået en kontaktperson mere i Vandgruppe Jylland Midt Vest, idet Mia Thulstrup har givet tilsagn om at ville hjælpe til med arbejdet i vandgruppen.


Jylland
Nord

Vacant

Der er i øjeblikket ingen vandgruppe i Jylland Nord.

Vandudvalget

Henvendelse til Vandudvalget
kan ske på
vandudvalg@newfclub.dk

Vandudvalget startede sit virke den 18. 7. 2015.


Vandudvalg
Formand og ansvarlig for materiel
Søren L. Rasmussen
Tlf. 30 95 14 68
1SLR@mil.dk


Vandudvalg
Kasserer

Thomas Møller
Tlf. 22 23 86 53
thomasmoller0708@gmail.com

Vandudvalg
Kontakperson til vandgrupperne samt
fordeling af officials
til prøver

Vacant fra april 2023!


Jobbet med fordeling af officials omfatter kun fordelingen af dommere og konkurrenceledere.

Vandudvalg
Ansvarlig for
rosetter

Peter Bo Hansen
Tlf. 21 40 65 48
hansen.peter77@hotmail.com

Vandudvalg
NFK's
bestyrelses
medlem
i vandudvalget

Jens Erik Nielsen
Tlf. 20311649
jensnylaas@gmail.com


Lars Ahlmann Brøndum - observatør
Tlf. 50908754
ekspertersen@gmail.comBestyrelsen valgte ved konstituering den 13. 4. 2024
Jens Erik Nielsen og Lars Ahlmann Brøndum som kontaktpersoner til vandarbejde i Newfoundlandklubben i Danmark. Sidste er med status som observatør!

Alle bestyrelsens medlemmer kan kontaktes på denne mailadresse
newfclub@newfclub.dkNewfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk