VANDPRØVEREGLER GENERELT

Den første prøve, som en hund kan bestå er
Svømme og Redningsprøven, SoR.
Den skal vise hundens evne til at svømme og redde.

Derefter kan man så deltage i prøverne i
Startklasse
Åben klasse
Elite klasse

Sidste revision af reglerne er godkendt af DKK den 29. 11. 2019. Der er en del ændringer med nye øvelser i alle klasser. Momenter med fælles afdækning er fjernet i Åben klasse og Elite klasse.

Der er en ny oversættelse af Vandprøveregler 2020 til engelsk på trapperne.


VANDPRØVEREGLER 2020

Vandprøvereglerne kan hentes her:

  • Vandprøveregler 2020 word
  • Vigtigste ændringer 2014 - 2020 word
  • Figurantkort 2020 word


BEMÆRK OGSÅ

I VPS har blanketter i Word og Excel fået indarbejdet felter med angivelse af om der er brugt vest i prøven og om der er opnået oprykkerpoint med vest på.


9. 12. 2019
Der er ikke lavet en ny udgave af Vandprøveregler 2020 i Power Point, så interesserede må nøjes med at orientere sig i den illustrering af de gamle Vandprøveregler 2014, som kan findes i dette Power Point Show. Der er 29 dias med hver 4-5 fotos på, så det kan tage lidt tid at åbne filen.


HUNDEWEB

Alle vandprøver vil blive oprettet på Hundeweb, og tilmelding til de enkelte prøver skal foregå her. Er du ikke allerede logget ind på Hundeweb, skal du oprette dig som ny bruger under "Log ind". Brug dette link til at finde Hundeweb.

Herefter kan du under
"Tilmeldinger" finde "Prøver og andre aktiviteter",

hvor du skal angive
"Arrangør" som Newfoundlandklubben i Danmark
(skroll ned i første rubrik)

og i "Type" finder du Vandprøve (newfoundland)
(igen ved at skrolle)

hvorefter du kan trykke på SØG og alle klubbens vandprøver i 2018 dukker frem.

Du kan nu gennemføre din tilmelding til den/de ønskede vandprøver.


ANMELDELSESBLANKET

Hvis tilmelding til vore vandprøver ikke kan foregå via Hundeweb, bedes du indsende Anmeldelsesblanket 2021 word / pdf samt overføre det til klassen angivne beløb til kontonummeret på blanketten.

Indbetalinger ved manuel tilmelding bedes således fremover foretaget til vores kontonummer 9570 12711778.

Ved betaling anføres i "besked til modtager" hvilken hund, dato og klasse, der betales for! Skriv f.eks. "Fido VPS 6.9.". Er hundens navn langt kan man udelade mellemrum i beskeden!


KLASSER OG GEBYRER / CLASSES AND ENTRY FEES

SoR / Swim and Rescue Trial
Fra 10 måneder / Must be 10 months old
DKK 150,00 / €  25

Startklasse / Start Class
Fra 10 måneder / Must be 10 months old
DKK 300,00 / €  45

Åben klasse / Open Class
Fra 12 måneder / must be 12 months old
DKK 300,00 / €  45

Elite klasse / Élite Class
Fra 18 måneder / Must be 18 months old
DKK 300,00 / €  45

Danske Mesterskaber / Danish Championships
Fra 18 måneder / Must be 18 months old
DKK 350,00 / €  50

Biathlon til Gold Cup / Biathlon at Gold Cup
Fra 10 måneder / Must be 10 months old
DKK 300,00 / €  45

Der er ingen rabat ved tilmelding af flere hunde fra samme ejer. / There is no discount if more dogs by same owner are entered.


ENGLISH

Use Hundeweb to submit to the Water Trials. If this is not possible you may use our manuel Entry Formula 2021 word / pdf. The fee is to be payed to the account stated in the Entry Formula. Usually we have deadline 2 weeks before the Water Trials.


SoR - Swim and Rescue Test

We have a Gallery of all SoR-dogs from 2003 untill now.

SoR - Swim and Rescue test
is available here in a short Power Point Show.
This is from the Water Trials Rules 2014 and can only serv as a guide into the SoR. But nothing has changed in the rules from 2014 to 2020 regarding the SoR- test.


Water Trial Rules

Water Trials Rules 2020 has now - 25. 5. 2022 - been translated to English by Charlotte Bjørnbak.

The Water Trial Rules in NFK 2014 are also breifly described in a Power Point Show. The show contains 26 slides and because of that it may take some time to open the file.
The Power Point Show describes the Water Trials Rules 2014 and can only serv as a guide into the water tests today. A couple of new moments have been added in both Open Class and Elite Class.


SoR-PRØVER - Resultater og galleri

Mange hunde i Danmark har i tiden fra 2003 taget SoR-prøven. Vi opdaterer hele tiden resultatlisten med de nyeste prøver.
Sidste opdatering er sket efter SoR-prøve ved
Herning den 17. 9. 2023.

SoR-prøver word

Alle hunde, der har taget SoR fra 2003 og frem, kan også ses på vores fine SoR-galleri her.
VANDPRØVER - Resultater

Her kan du se resultater fra de afholdte konkurrencer.
Sidste opdatering er sket efter DM vandprøver på
Flådestation Korsør den 23. 9. 2023.

Startklasse 2003, 2006 og 2007 word
Vandprøver 2009 word
Vandprøver 2010 word
Vandprøver 2011 word
Vandprøver 2012 word
Vandprøver 2013 word
Vandprøver 2014 word
Vandprøver 2015 word
Vandprøver 2016 word
Vandprøver 2017 word
Vandprøver 2018 word
Vandprøver 2019 word
Vandprøver 2020 word
Vandprøver 2021 word
Vandprøver 2022 word
Vandprøver 2023
wordCHAMPIONATER

Der er 8 hunde, der fra 2012 er blevet Dansk Vandprøve Champion DKVPCH. 2 hunde er også blevet Svenskt Vattenprov Champion. Sidste resultat opnåedes i Davinde den 4. 8. 2018.

Se alle de hunde, der er blevet DKVPCH her.
BIATHLON

Biathlon - SoR prøve og eksteriørbedømmelse for vandhunde - fandt for første gang sted til Gold Cup 2010 i Nyborg. 8 hunde deltog. I de følgende år er der blevet afholdt Biathlon til Gold Cup - trods svingende deltagerantal. Her er resultatlisterne for det samlede indtryk ved Biathlon.
Sidste opdatering er sket efter vandprøver i
Humlum, Gold Cup Struer, den 23. 7. 2022.

Biathlon 2010 word
Biathlon 2011 word
Biathlon 2012 word
Biathlon 2013 word
Biathlon 2014
word
Biathlon 2016
word
Biathlon 2017
word
Biathlon 2018
word
Biathlon 2019
word
Ingen Biathlon i 2020 pga. Covid19
Ingen Biathlon i 2021 pga. for få tilmeldte
Biathlon 2022
word
Ingen Biathlon i 2023


HITLISTE for vandhunde

Alle danskeejede hunde af racerne newfoundland, landseer og leonberger, der har deltaget i vandprøver i Danmark kan få deres prøveresultater med på hitlisten.

På listen tæller de 5 bedste prøveresultater fra kalenderåret. Hvert resultat divideres med kvotientsummen fra pågældende prøve – altså med 20 i Startklase og Åben klasse og 25 i Elite klasse.

På fællesmøde mellem Vandudvalget, vandgrupperne og bestyrelsen den 23. 10. 2022 blev der med mandat fra bestyrelsen vedtaget følgende med virkning fra sæson 2023 og fremover vedr. Hitlisten:

1) Det er forsat 5 prøver, der tæller på Hitlisten.
2) Det er kun danske prøver, der tæller på Hitlisten.
3) DM tæller ikke med på Hitlisten.
4) Ejer af hunden skal fremover være medlem af Newfoundlandklubben, og hunden skal have en placering som 1, 2 eller 3 på Hitlisten, for at ejer kan få årsmedalje.

Se referatet fra 23. 10. 2022 her i Word og her i pdf .

Sidste opdatering af Hitlisten er sket efter vandprøver i
Davinde den 5. 8. 2023.

Hitliste for vandhunde 2003-2012
Hitliste for vandhunde
2003-2012 - forklaring
Hitliste for vandhunde 2013
Hitliste for vandhunde 2014
Hitliste for vandhunde 2015
Hitliste for vandhunde
2016
Hitliste for vandhunde 2017
Hitliste for vandhunde 2018
Hitliste for vandhunde 2019
Ingen Hitliste for vandhunde 2020 pga. Covid19
Hitliste for vandhunde 2021
Hitliste for vandhunde 2022
Hitliste for vandhunde 2
023KVALIFIKATION TIL DM 2023

I oversigten ses den aktuelle status over de kvalificerede til DM. Oversigten opdateres løbende af undertegnede og senest to uger før DM afgøres det, hvem der er kvalificeret til årets DM. De kvalificerede inviteres direkte.

For start og åben klasse gælder, at årets 4 højst placerede hunde er kvalificerede til DM. Der måles på antal opnåede point for hundens to bedste resultater i kalenderåret.

For elite klasse gælder, at alle hunde med et godkendt resultat siden sidste DM er kvalificerede til DM. Dog max 10 deltagere. Sidste års DM vinder er automatisk kvalificeret til dette års DM.

Bemærk at,
- Man kvalificerer sig til den klasse man senest har deltaget i. Vælger man derfor at rykke en klasse op i kalenderåret (som følge af oprykningspoint), mister man sin plads i den klasse, man er rykket op fra, men kan så kvalificere sig i den nye højere klasse. Man må gerne blive i sin klasse indtil efter DM, selvom man har opnået oprykningspoint. Senest efter DM skal man rykke en klasse op, når man har opnået oprykningspoint.

Hilsner Dorthe
25. 6. 2023


Oversigten er sidst blevet opdateret efter vandprøverne i
Davinde den 5. 8. 2023 - med rettelse fra 22. 8. 2023 i VPS.
Kvalificerede til DM 2023  

Newfoundlandklubben i Danmark - VANDTRÆNING • mail@newfclub-vand.dk